Installatie Elektriciteit

Installatie Elektriciteit

Elektrische installaties

Brand detectie verplicht in nieuwbouw woningen !

Ook aan te raden voor eigen veiligheid.

Brand Detectors

Algemene elektriciteitPosted by Bruno Bouillon 06 Dec, 2015 19:58:09

Wist je Dat...- 50 procent van de gesignaleerde branden woningbranden zijn?
- Jaarlijks in ons land 10.000 branden zijn?

- Sinds 8 mei 2009 het verplicht is om correct geïnstalleerde optische rookmelders te installeren in alle nieuwbouwwoningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verreist is.


De meeste branden zijn veelal het gevolg van menselijke tekortkomingen, onvoorzichtigheid of onwetendheid !

In enkele minuten tijd kan heel uw huishouden in vlammen opgaan.

In België worden immers meer dan 2000 mensen per jaar bevangen door CO-vergiftiging.

Maatregelen tegen brandgevaar hoeven bovendien niet veel te kosten.
Een rookmelder, een brandblusapparaat, een branddeken en een vluchtplan kunnen al een fikse stap vooruit betekenen voor uw veiligheid. Maar zorg vooral dat het risico op brand in uw woning tot een minimum beperkt blijft. Een veilige verwarmings- en elektriciteitsinstallatie én uw gezond verstand zijn de belangrijkste factoren om brand te vermijden.

Hieronder vindt u enkele belangrijke brandpreventietips.

  • Laat uw verwarming- en elektriciteitsinstallaties installeren en nakijken door een vakman
  • Vermijd bij het bouwen/verbouwen van uw woning het gebruik van brandbare bouwmaterialen.
  • Leg nooit verlengsnoeren onder het tapijt, dekens of de deur.
  • Reinig regelmatig de filters van uw droogkast en dampkap.
  • Droog uw kledij in de droogkast of op het droogrek, niet op uw verwarming.
  • Rook nooit in bed.
  • Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter.
  • Schakel elektrische apparaten volledig uit als u ze niet gebruikt.
  • Zorg ervoor dat elektrische apparaten uit de buurt van water blijven

Meer informatie ivm wetgeving over branddetectie vind je op volgende links :
www.wonenvlaanderen.be
Rookmelders - Vlaanderen.be

Folder branddetectie :